LJK n Toimintasuunnitelma kaudelle 2023-2024


LJK:lla on sekä urheilullisia että yhteiskunnallisia tavoitteita. Seuran tavoitteena on, että mahdollisimman moni loviisalainen saisi jääkiekosta hyvän liikuntaharrastuksen riippumatta siitä, kuinka tavoitteellisesti jääkiekkoa harrastaa. Harrastajamäärien lisääminen on tärkeätä, jotta saadaan loviisalainen jatkumo harrastamiseen kiekkokoulusta edustusjoukkueeseen. Haasteena meillä on erityisesti yläaste- ja keskiaste- ikäisten juniorien pitäminen lajin parissa ja LJK:ssa.


Yksi osa lasten ja nuorten kehittymistä on valmentajien järjestelmällinen kouluttaminen. Kaudella 2023-2024 valmentajakoulutuksessa nojataan edelleen Jokerit-sateenvarjon ja Jääkiekkoliiton tarjontaan ja tulevalla kaudella ylläpidetään ja edelleen kehitetään systemaattista valmentajakoulutusta. Jokaisen valmentajan tulee jälleen käydä vähintään yksi koulutus syksyllä ja yksi koulutus keväällä.


Jääkiekossa kehittymistä edesauttaa monipuolinen harrastaminen ja urheilullisuus. Tästä syystä yksi tavoitteistamme on oheisharjoittelun ja kesäharjoittelun parantaminen. Valmennuspäällikön ja valmentajien yhteistyönä tehdään ohjelma oheisharjoitteluun sekä tulevan kesän kesäharjoitteluun ja pyritään siihen, että saadaan parannettua oheis- ja kesäharjoittelun osallistumismääriä.


Seura järjestää myös erityistä tehovalmennusta niille, jotka haluavat harrastaa tavoitteellisesti. Halukkaille järjestetään tehojäitä, ainakin yksi luisteluleiri sekä mahdollisesti erityisiä fysiikka- ja oheisharjoitteluohjelmia.


Yhteistyön parantaminen muiden loviisalaisten urheiluseurojen sekä Loviisan kaupungin eri toimintojen kanssa, esimerkiksi koulujen, vapaa-ajan toimintojen yms kanssa tulee yhä tärkeämmäksi. Koulujen liikuntatuntien järjestäminen jäähallissa ja kaikenlainen yhteistyö koulujen kanssa mahdollistaa useamman lapsen tutustumisen jääkiekon pariin. Kehitämme edelleen keinoja, joilla saadaan kiekkokouluun lisää lapsia.


LJK jatkaa Jääkiekkoliiton Kunnioita Peliä-ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on tehdä pelitapahtumista positiivinen kasvuympäristö, jossa on tilaa onnistumiselle ja epäonnistumiselle, pelit ovat entistä turvallisempia, varmistaa työrauha sekä valmentajille että tuomareille ja että pelaajat voivat keskittyä harjoitteluun sekä pelaamiseen hyvillä mielin.


LJK jatkaa seuratoiminnan systemaattista kehittämistä Olympiakomitean ja lajiliittojen Tähtiseura- ohjelman mukaisesti. Lopullisena tavoitteena on saada Tähtiseura- status.

Joukkueet päättävät omat tavoitteensa kilpailullisuuden, urheilullisen ja ihmisenä
kehittymisen sekä vastuullisuuden näkökulmasta.